Velkommen til Smerteklinikken

Smerteklinikken er en tverrfaglig klinikk som er spesialisert innenfor utredning og behandling av kronisk (langvarige) smerter. Legene har driftstilskudd fra Helse Sør-Øst. Dette betyr at pasientene betaler vanlig egenandel med tillegg av kostnader for medikamenter og utstyr.

Psykiater har egne takster. Behandlingen skjer gjennom samhandling med henvisende lege/fastlege og evt. andre spesialister, sykehusavdelinger, fysioterapeuter, kiropraktorer etc.

Behandlingsprinsippene er etter de retningslinjer som trukket opp av Norsk Smerteforening, Statens Legemiddelverk og IASP (International Association for The Study of Pain). Alle henvisninger blir vurdert av smertelege. Ventetiden er avhengig av henvisningsgrunn og pasientmengde. Vi prioriterer henvisninger fra vårt geografiske område.

VIKTIG: Alle pasienter må ha henvisning fra fastlege, annen primærlege eller fra en annen spesialist.

034_oppdatert interiør.jpg